Śluby w parafiach katolickich w XIX wieku : z zagadnień demograficznych Torunia

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 21 (2008) s. 47-68
Agnieszka Zielińska

 

do góry