Partie polityczne II Rzeczpospolitej wobec komunistów polskich w latach 1918-1921

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 7 (1999) s. 87-100
Marek Przeniosło

 

do góry