"Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639-1643", oprac. i wstępem poprzedziła Krystyna Muszyńska, Warszawa 1974 : [recenzja]

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 460-463
Adam Przyboś , Jan Ługowski (aut. dzieła rec.), Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.)

 

do góry