Problemy nowoczesnej konserwacji zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i specjalnych : gabinety rycin

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce, Tom 5 (29) (1964) s. 25-45
Maryna Husarska

 

do góry