"Cztery broszury polemiczne z początku XVII wieku", oprac. Halina Górska, Lech Szczucki, Krystyna Wilczewska, Warszawa 1958 : [recenzja]

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 5 (1960) s. 254-258
Stanisław Tworek , Halina Górska (aut. dzieła rec.), Lech Szczucki (aut. dzieła rec.), Krystyna Wilczewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry