Zarys historii łódzkich ośrodków zakładowych informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w latach 1945-1985

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 5 (1993) s. 5-47
Aleksandra Wejman-Sowińska

 

do góry