Biblioteki parafialne w diecezji chełmińskiej w XVII i XVIII wieku

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 22 (2009) s. 145-161
Bogusław Dygała

 

do góry