Prymas Stefan Wyszyński z wizytą w Bydgoszczy - maj 1949 r.

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 20 (2007) s. 271-287
Igor Makacewicz

 

do góry