Obsada katedr profesorskich na uczelniach akademickich w II Rzeczypospolitej : (na przykładzie matematyków)

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 22 (2009) s. 199-214
Małgorzata Przeniosło

 

do góry