Ludność i domy w Kazimierzu około roku 1600 : próba bilansu statystycznego

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 3 (1997) s. 21-37
Leszek Belzyt

 

do góry