Mężczyźni jako ofiary procesów o czary przed sądem łobżenickim w drugiej połowie XVII wieku

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 17 (2004) s. 17-30
Jacek Wijaczka

 

do góry