Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1947-1956 : okupant w roli sojusznika

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 6 (1999) s. 37-115
Mirosław Golon

 

do góry