Ze studjów nad dziejopisarstwem rusko-litewskiem (t. z. Rękopis Raudański)

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10-11 (1925/1926) s. 387-401
Kazimierz Chodynicki

 

do góry