II Rzeczpospolita na Bałkanach (1918-1926)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 35 (2000) s. 249-254
Elżbieta Znamierowska-Rakk , Władysław Stępniak (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Władysław Stępniak ,Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926) ,Warszawa 1998

 

do góry