Urok, ale i smutek zmierzchu

Kwartalnik Filmowy, Tom 23, Numer 39-40(99-100) (2002) s. 277-280, 371
Andrzej Werner , Alicja Helman (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Alicja Helman ,"Urok zmierzchu" ,Gdańsk 2001

 

do góry