W poszukiwaniu definicji wiersza

Przegląd Humanistyczny, Tom 41, Numer 2 (341) (1997) s. 79-84
Jan Potkański

 

do góry