Obraz notariaty w Galicji w świetle austriackich ustaw notarialnych z 1855 i 1871 roku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 107-123
Szczepan Kozak

 

do góry