Znajomość dzieł Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w dawnej Polsce

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 4 (1998) s. 113-126
Marian Chachaj

 

do góry