Rewindykacja majątku Kościołów ewangelickich w świetle ustwodawstwa polskiego na przykładzie b. ewangelickich gmin kościelnych w Chełmży i Toruniu

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 20 (2007) s. 252-270
Wojciech Sławiński

 

do góry