We własnych oczach

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 5 (152) (1978) s. 177-180
Barbara Jaroszewicz-Kleindinst , Halina Janaszek-Ivanicková (aut. dzieła rec.), Edward Madany (aut. dzieła rec.), Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.), Teresa Dąbek-Wirgowa (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
wyboru dokonała Halina Janaszek-Ivaničková we współpracy z Edwardem Madanym (esej czechosłowacki), Janem Wierzbickim (esej jugosłowiański) i Teresą Dąbek-Wirgową (esej bułgarski) ,We własnych oczach : XX-wieczny esej zachodnio- i południowosłowiański ,Warszawa : Państ. Instytut Wydaw. 1977

 

do góry