Z dziejów Łosośnicy i jej posiadaczy w XV-XVI w.

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1-2 (1930) s. 145-169
Seweryn Wysłouch

 

do góry