Własność a klasa menedżerów w myśli Jamesa Burnhama

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 56, Numer 2 (2004) s. 283-291
Lech Dubel

 

do góry