Edukacja wojskowa członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w latach poprzedzających wybuch powstania 1846 r.

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 411-419
Henryk Żaliński

 

do góry