Muzyka i efekty akustyczne w filmach Andrzeja Wajdy okresu szkoły polskiej

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 44(104) (2003) s. 285, 94-109
Paweł Mackiewicz

 

do góry