Życie filmowe Wilna w okresie międzywojennym : lata 1919-1939 : szkic historyczny

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 44(104) (2003) s. 211-227, 286-287
Anna Mikonis

 

do góry