List Gieorgija Władimowa do Andrieja Tarkowskiego

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 294
Gieorgij Władimow

 

do góry