Dwór Wersoka Wielka : studjum historyczno-gospodarczo-prawne

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10-11 (1925/1926) s. 265-326
Witold Staniewicz

 

do góry