Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794, opracował Tadeusz Mizia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 14, Numer 1 (76) (1970) s. 162-165
Maksymilian Ryszard Lang , Tadeusz Mizia (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
oprac. Tadeusz Mizia ,Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794 ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1969

 

do góry