Wartość dowodowa świadków w rzymskim procesie poklasycznym

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 21, Numer 1 (1969) s. 1-29
Władysław Rozwadowski

 

do góry