Ogólnopolska konferencja historyków czasów najnowszych (Kraków, 23-24 X 1975)

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 480-481
Beata Łyczko-Grodzicka

 

do góry