Rzekoma koalicja Litwy z Tatarami przeciwko Moskwie w r. 1480

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 2 (1923) s. 140-204
Feliks Koneczny

 

do góry