Artykuł statutu wareckiego o przymusowej sprzedaży sołectwa : garść uwag źródłoznawczych

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 21, Numer 1 (1969) s. 121-157
Henryk Grajewski

 

do góry