Prasa filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918-1939 (stan ilościowy, rozmieszczenie, próba wstępnej charakterystyki)

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Tom 31, Numer 2 (1992) s. 15-24
Barbara Gierszewska

 

do góry