System metrorytmiczny polskich melodii ludowych

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 4, Numer 4 (15) (1959) s. 123-146, 165-167
Ludwik Bielawski

 

do góry