"Początki Litwy", Fryderyk Papée, "Kwartalnik Historyczny", rocznik XII, r. 1927, s. 465-476: [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 13 (1927) s. 467
Kazimierz Chodynicki , Fryderyk Papée (aut. dzieła rec.)

 

do góry