"Sejm walny dawnej Rzpltej Polskiej", Prof. Stanisław Kutrzeba, Warszawa : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1 (1923) s. 103-105
Antoni Prochaska , Stanisław Kutrzeba (aut. dzieła rec.)

 

do góry