"W Peterburku 1827-1838 : wspomnienia pustelnika i koszałki kobiałki z 18 miedziodrukami", Stanisław Morawski ; wyd. Adam Czartkowski i Henryk Mościcki, Poznań : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 13 (1927) s. 469-472
Kazimierz Chodynicki , Stanisław Morawski (aut. dzieła rec.), Adam Czartkowski (aut. dzieła rec.), Henryk Mościcki (aut. dzieła rec.)

 

do góry