"Gender, Work and Wages in Industrial Revolution Britain, Joyce Burnette, Cambridge 2008 : [recenzja]

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 70 (2010) s. 252-257
Radosław Poniat , Joyce Burnette (aut. dzieła rec.)

 

do góry