"Dzieje Polski Nowożytnej, t. I (1506-1648), T. II (1648-1795)", Władysław Konopczyński : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 2 (1938) s. 294-296
Ryszard Mienicki , Władysław Konopczyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry