Przyczynki do powstania kościuszkowskiego na Litwie

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1 (1923) s. 77-84
Janusz Iwaszkiewicz

 

do góry