Dwugłos liryczny z Częstochową w tle : o poezji Elżbiety Jeziorowskiej-Wróbel i Andrzeja Kuśnierczyka

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 11 (2009) s. 109-119
Janusz Hurnik

 

do góry