Czaszka psa neolitycznego ze Strzyżowa nad Bugiem

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 5 (1950) s. 169-187
Wacław Wasilewski

 

do góry