Walka więźniów politycznych Janowa Lubelskiego w r. 1934

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 14 (1959) s. 215-231
Marek Zdrojewski

 

do góry