Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzny

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 22 (1967) s. 175-221
Jerzy Bartmiński, Jan Mazur

 

do góry