Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat Biała Podlaska

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 22 (1967) s. 223-256
Mieczysław Buczyński

 

do góry