Koncepcja pokojowej organizacji międzynarodowej w dokumentach Stolicy Apostolskiej z pierwszych lat II wojny światowej

Kościół i Prawo, Tom 6 (1989) s. 129-142
Henryk Kościsz

 

do góry