Trybunał Stanu : podstawa prawna, analiza, komentarz

Kościół i Prawo, Tom 6 (1989) s. 211-241
Dariusz W. Dudek

 

do góry