Z refleksji nad pryncypium Kościoła lokalnego

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 19, Numer 2 (2012) s. 177-192
Leon Siwecki

 

do góry