Związki doktryny pryscyliańskiej z pismami Hilarego z Poitiers i filozofią stoicką

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 19, Numer 2 (2012) s. 193-204
Krzysztof Sordyl

 

do góry