Egzystencjalna godność chrześcijanina - podstawą do jego powinności moralnej (Kol 3,1-4)

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 19, Numer 2 (2012) s. 205-224
Stanisław Zdziarstek

 

do góry